کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی ادبیات و نویسندگان معاصر ایتالیا , آئین دادرسی کیفری,راهنمای رهایی از اعت

کتاب ادبیات و نویسندگان معاصر ایتالیانوشته ؛محسن ابراهیم تعداد صفحه 2 ج (0411 ص)، مصور، عکس‌ فکر روز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی‌، دفتر مطالعات و ادبیات داستانی دانلود pdf

شناسه رکورد : 4590

عنوان : ادبیات و نویسندگان معاصر ایتالیا

پديدآور : ؛محسن ابراهیم

شابک : ۹۶۴۵۸۳۸۶۱۴)V. ۲(

تعداد صفحات : 2 ج (0411 ص)، مصور، عکس‌

ويژگيها :

ناشر : فکر روز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی‌، دفتر مطالعات و ادبیات داستانی

شماره ثبت : 14610

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1961

نوبت چاپ : 4

ویرایش : نسخه 1961

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب آئین دادرسی کیفرینوشته ؛عباس زراعت‌، علی مهاجری تعداد صفحه 2 ج فکرسازان دانلود pdf

شناسه رکورد : 5957

عنوان : آئین دادرسی کیفری

پديدآور : ؛عباس زراعت‌، علی مهاجری

شابک : 9649433155

تعداد صفحات : 2 ج

ويژگيها :

ناشر : فکرسازان

شماره ثبت : 4442

اولین انتشار : 1385

سال انتشار : 1947

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1947

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب راهنمای رهایی از اعتیاد برای فرد معتاد و خانواده‌نوشته ؛رونالد راجرز، چاندلر اسکات مک میلین‌؛ترجمه احمد شریف تبریزی تعداد صفحه 350 ص. فیروزه دانلود pdf

شناسه رکورد : 654

عنوان : راهنمای رهایی از اعتیاد برای فرد معتاد و خانواده‌

پديدآور : ؛رونالد راجرز، چاندلر اسکات مک میلین‌؛ترجمه احمد شریف تبریزی

شابک : 9646542301

تعداد صفحات : 350 ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : فیروزه

شماره ثبت : 4356

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1936

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1936

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz