کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی اختلالات روانی کودکان , اختلالات زبان و گفتار در کودکان,اختلالات

کتاب اختلالات روانی کودکاننوشته ؛نوشته آلن‌. ا. راس‌؛ترجمه امیرهوشنگ مهریار با همکاری فریده یوسفی تعداد صفحه 612 ص. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 555

عنوان : اختلالات روانی کودکان

پديدآور : ؛نوشته آلن‌. ا. راس‌؛ترجمه امیرهوشنگ مهریار با همکاری فریده یوسفی

شابک :

تعداد صفحات : 612 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : رشد

شماره ثبت : 31924

اولین انتشار : 1377

سال انتشار : 1939

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1939

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اختلالات زبان و گفتار در کودکاننوشته ؛تالیف جان آیزنسون‌؛ترجمه حمید علیزاده تعداد صفحه 194 ص. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 556

عنوان : اختلالات زبان و گفتار در کودکان

پديدآور : ؛تالیف جان آیزنسون‌؛ترجمه حمید علیزاده

شابک :

تعداد صفحات : 194 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : رشد

شماره ثبت : 450

اولین انتشار : 1364

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اختلالات زبان و گفتار در کودکاننوشته ؛تالیف جان آیزنسون‌؛ترجمه حمید علیزاده تعداد صفحه 194 ص. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 556

عنوان : اختلالات زبان و گفتار در کودکان

پديدآور : ؛تالیف جان آیزنسون‌؛ترجمه حمید علیزاده

شابک :

تعداد صفحات : 194 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : رشد

شماره ثبت : 452

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1918

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1918

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz