کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی آناتومی جامعه , نظریه اجتماعی نوین,مقدمه علم حقوق و مطالعه در

کتاب آناتومی جامعهنوشته ؛فرامرز رفیعپور تعداد صفحه 582 ص. انتشار دانلود pdf

شناسه رکورد : 5491

عنوان : آناتومی جامعه

پديدآور : ؛فرامرز رفیعپور

شابک : 9645735971

تعداد صفحات : 582 ص.

ويژگيها : مصور (بخش رنگی‌)، نمودار

ناشر : انتشار

شماره ثبت : 20607

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1938

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1938

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب نظریه اجتماعی نویننوشته ؛پرسای اس‌. کوهن‌؛ترجمه یوسف نراقی تعداد صفحه 323 ص انتشار دانلود pdf

شناسه رکورد : 5848

عنوان : نظریه اجتماعی نوین

پديدآور : ؛پرسای اس‌. کوهن‌؛ترجمه یوسف نراقی

شابک : 9643251020

تعداد صفحات : 323 ص

ويژگيها :

ناشر : انتشار

شماره ثبت : 6944

اولین انتشار : 1336

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایراننوشته ؛ناصر کاتوزیان تعداد صفحه 383 ص انتشار دانلود pdf

شناسه رکورد : 6017

عنوان : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

پديدآور : ؛ناصر کاتوزیان

شابک :

تعداد صفحات : 383 ص

ويژگيها :

ناشر : انتشار

شماره ثبت : 4284

اولین انتشار : 1336

سال انتشار : 1912

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1912

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz