کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی آموزش و پرورش ابتدایی‌، راهنمایی تحصیلی و متوسطه , مکاتب فلسفی و آرائ تربیتی,چ

کتاب آموزش و پرورش ابتدایی‌، راهنمایی تحصیلی و متوسطهنوشته ؛احمد صافی تعداد صفحه هفت‌، 154 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 6183

عنوان : آموزش و پرورش ابتدایی‌، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

پديدآور : ؛احمد صافی

شابک : 9644594428

تعداد صفحات : هفت‌، 154 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 31981

اولین انتشار :

سال انتشار : 1953

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1953

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مکاتب فلسفی و آرائ تربیتینوشته ؛جرالد ال. گوتک؛ترجمه محمدجعفر پاکسرشت تعداد صفحه هجده‌، 497 ص سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 6186

عنوان : مکاتب فلسفی و آرائ تربیتی

پديدآور : ؛جرالد ال. گوتک؛ترجمه محمدجعفر پاکسرشت

شابک : 9644595580

تعداد صفحات : هجده‌، 497 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 5108

اولین انتشار :

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسینوشته ؛تالیف علی شریعتمداری تعداد صفحه 70 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 6226

عنوان : چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی

پديدآور : ؛تالیف علی شریعتمداری

شابک :

تعداد صفحات : 70 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 15624

اولین انتشار :

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz