کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی , آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی,مجموعه‌سازی در کتا

کتاب آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتینوشته ؛کیت بهان‌، دیانا هولمز؛ترجمه مجید آذرخش‌، جعفر مهرداد تعداد صفحه شش‌، 202 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 7822

عنوان : آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی

پديدآور : ؛کیت بهان‌، دیانا هولمز؛ترجمه مجید آذرخش‌، جعفر مهرداد

شابک : 9644592905

تعداد صفحات : شش‌، 202 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 17053

اولین انتشار :

سال انتشار : 1949

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1949

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتینوشته ؛کیت بهان‌، دیانا هولمز؛ترجمه مجید آذرخش‌، جعفر مهرداد تعداد صفحه شش‌، 202 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 7822

عنوان : آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی

پديدآور : ؛کیت بهان‌، دیانا هولمز؛ترجمه مجید آذرخش‌، جعفر مهرداد

شابک : 9644592905

تعداد صفحات : شش‌، 202 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 31047

اولین انتشار :

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مجموعه‌سازی در کتابخانه‌هانوشته ؛علی سینائی تعداد صفحه 2 ج. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 7829

عنوان : مجموعه‌سازی در کتابخانه‌ها

پديدآور : ؛علی سینائی

شابک : 9644582166

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : جدول

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 5577

اولین انتشار :

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz