کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی آب و هوای کره زمین , آب و هوای کره زمین,آب و هوای کره زمین

کتاب آب و هوای کره زمیننوشته ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی تعداد صفحه 2 ج. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 4895

عنوان : آب و هوای کره زمین

پديدآور : ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 5440

اولین انتشار :

سال انتشار : 1937

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1937

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب آب و هوای کره زمیننوشته ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی تعداد صفحه 2 ج. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 4895

عنوان : آب و هوای کره زمین

پديدآور : ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 5563

اولین انتشار : 1960

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب آب و هوای کره زمیننوشته ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی تعداد صفحه 2 ج. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 4895

عنوان : آب و هوای کره زمین

پديدآور : ؛کیت بوشر؛ترجمه هوشنگ قائمی

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، جدول، نمودار

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

شماره ثبت : 5564

اولین انتشار : 1960

سال انتشار : 1947

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1947

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz