کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز لوح فشرده مرگ سقراط , یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور فضاهای فره

کتاب مرگ سقراطنوشته ؛رومانو گوار دینی‌؛مترجم محمدحسن لطفی تعداد صفحه 272 ص طرح‌نو دانلود pdf

شناسه رکورد : 392

عنوان : مرگ سقراط

پديدآور : ؛رومانو گوار دینی‌؛مترجم محمدحسن لطفی

شابک : 9644890167

تعداد صفحات : 272 ص

ويژگيها :

ناشر : طرح‌نو

شماره ثبت : 1713

اولین انتشار :

سال انتشار : 1913

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1913

ماهیت : لوح فشرده

کتاب یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور فضاهای فرهنگی ایراننوشته ؛[تهیه‌کننده‌] دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد صفحه 204ص طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 9621

عنوان : یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور فضاهای فرهنگی ایران

پديدآور : ؛[تهیه‌کننده‌] دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شابک :

تعداد صفحات : 204ص

ويژگيها :

ناشر : طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره ثبت : 4573

اولین انتشار :

سال انتشار : 1960

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1960

ماهیت : لوح فشرده

کتاب یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور فضاهای فرهنگی ایراننوشته ؛[تهیه‌کننده‌] دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد صفحه 204ص طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 9621

عنوان : یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور فضاهای فرهنگی ایران

پديدآور : ؛[تهیه‌کننده‌] دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شابک :

تعداد صفحات : 204ص

ويژگيها :

ناشر : طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره ثبت : 4574

اولین انتشار :

سال انتشار : 1962

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1962

ماهیت : لوح فشرده

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz