کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز سی دی ساختاربندی , هویت و خشونت,تاریخ عقاید و مذاهب شیعه (المقالات الف

کتاب ساختاربندینوشته ؛جان پارکر؛ترجمه امیرعباس سعیدیپور تعداد صفحه 232 ص آشیان دانلود pdf

شناسه رکورد : 6553

عنوان : ساختاربندی

پديدآور : ؛جان پارکر؛ترجمه امیرعباس سعیدیپور

شابک : ۹۶۴۷۵۱۸۱۷x

تعداد صفحات : 232 ص

ويژگيها :

ناشر : آشیان

شماره ثبت : 15979

اولین انتشار :

سال انتشار : 1933

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1933

ماهیت : سی دی

کتاب هویت و خشونتنوشته ؛آمارتیاسن؛ترجمه فریدون مجلسی تعداد صفحه 256ص آشیان دانلود pdf

شناسه رکورد : 6588

عنوان : هویت و خشونت

پديدآور : ؛آمارتیاسن؛ترجمه فریدون مجلسی

شابک :

تعداد صفحات : 256ص

ويژگيها :

ناشر : آشیان

شماره ثبت : 15988

اولین انتشار :

سال انتشار : 1961

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1961

ماهیت : سی دی

کتاب تاریخ عقاید و مذاهب شیعه (المقالات الفرق)نوشته ؛سعدبن عبدالله ابی‌خلف اشعری قمی‌؛تصحیح متن عربی و تعلیقات محمدجواد مشکورف ترجمه از متن عربی یوسف فضایی تعداد صفحه 375 ص آشیانه کتاب دانلود pdf

شناسه رکورد : 995

عنوان : تاریخ عقاید و مذاهب شیعه (المقالات الفرق)

پديدآور : ؛سعدبن عبدالله ابی‌خلف اشعری قمی‌؛تصحیح متن عربی و تعلیقات محمدجواد مشکورف ترجمه از متن عربی یوسف فضایی

شابک : 9646350682

تعداد صفحات : 375 ص

ويژگيها :

ناشر : آشیانه کتاب

شماره ثبت : 1001

اولین انتشار :

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : سی دی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz